Jesteście duszą narodu polskiego

Mar 6, 2019 Wpis dodany przez:     Kategoria: Aktualności, MEDIA O NAS

„Jesteście duszą narodu polskiego” – artykuł o naszej szkole i jej misji w Ałmatyńskim Kurierze Polonijnym. Zapraszamy do lektury. Całość artykułu dostępna na stronach 22. i 23. po kliknięciu na zdjęcie okładki czasopisma, treść dostępna poniżej.

Jesteście duszą narodu polskiego. Szkoła pod patronatem św. Stanisława Kostki dla polskiej młodzieży „powracającej” do Ojczyny.

 „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba. Tęskno mi, Panie …” – pisał w epoce romantycznej miłości Cyprian Norwid. Znali cenę oddalenia od Ojczyzny Mickiewicz i Słowacki. Autor Pana Tadeusza na zawsze uświęcił emigrację w wydanych w 1832 roku w Paryżu Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego. Pisał w nich:

„A tymczasem Polak nazywa się pielgrzymem, iż uczynił ślub wędrówki do ziemi świętej, Ojczyzny wolnej, ślubował wędrować póty aż ją znajdzie.”

Mimo że od publikacji tych słów minęło prawie 200 lat, dla wielu Polaków powrót do Ojczyzny okazał się niemożliwy. Poza granicami kraju żyli tęsknotą ogarniającą kolejne pokolenia. Nie zapomnieli o Rzeczypospolitej w najodleglejszych częściach Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Mołdawii, Gruzji. W XXI w. wspaniała polska młodzież, której pradziadkowie zostali oderwani od kraju w wyniku powstań, wojen, przesunięcia granic i przymusowych emigracji, wciąż żyje marzeniami o Polsce.

Wśród różnych dróg powrotu do Ojczyzny, bardzo popularną wśród młodego pokolenia staje się ta prowadząca przez edukację. Większość uczelni wyższych ma w swojej ofercie ścieżkę rekrutacyjną dla Polaków z zagranicy. Propozycją dla młodszych uczniów, chcących rozpocząć edukację na niższych poziomach, są szkoły Kolegium św. Stanisława Kostki, działające w Warszawie. Jest to prawdziwe centrum polonijne, które od 2003 r. stwarza możliwość nauki i zamieszkania w internacie młodzieży polskiego pochodzenia z byłych republik ZSRR oraz innych krajów Eurazji. Obecnie ponad 150 uczniów na różnych etapach przygotowuje się do państwowego egzaminu maturalnego, rozwija swoje zdolności i pasje, odkrywa piękno kultury polskiej. Wszystko to po to, by lepiej poznać „odzyskaną” Ojczyznę, ale również ułatwić sobie start na wymarzone, często prestiżowe kierunki studiów. Razem z liceum funkcjonuje również szkoła podstawowa, która powstała w odpowiedzi na potrzeby rodziców chcących edukować młodsze dzieci, a także społeczności lokalnej (warszawskiej) widzącej cel w integracji z polonią.

Działalność Kolegium św. Stanisława Kostki oparta jest na współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, konsulatami, organizacjami polonijnymi, polskimi szkołami i parafiami katolickimi na terenie 11 krajów Eurazji: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Węgier, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Mołdawii, Armenii i Gruzji.

W ostatnich kilku latach, ze względu na procesy migracyjne i repatriację zainteresowanie nauką w liceum polonijnym i działającej przy nim szkole podstawowej znacząco wzrosło. Wiele polskich rodzin przybywających do upragnionej ojczyzny z troską poszukuje właściwego miejsca dla swoich dzieci. Wśród szkół na Mazowszu i w całej Polsce Kolegium jest jedynym ośrodkiem, który może zapewnić uczniowi polskiego pochodzenia z zagranicy profesjonalną opiekę i naukę, bez względu na poziom znajomości języka oraz sytuację rodzinną i społeczną. Można poczuć się jak w domu, tym swoim i tym odzyskanym po latach wielopokoleniowej rozłąki.

Wracając do romantycznego mitu pielgrzymowania do ojczyzny realizowanego w XXI wieku, pozostaje tylko zaprosić do  zapoznania się z ofertą opisywanej tu szkoły i znalezienia w niej propozycji dla siebie. Zainspirowani Mickiewiczem, sięgnijmy również na zakończenie po jego twórczość. Przywołajmy z kart Pana Tadeusza nieśmiertelny symbol polskiej kultury szlacheckiej. Podobnie jak w Soplicowie, tak i w naszej szkole: „Brama wciąż otwarta [Rodakom*] ogłasza, że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.”

*celowa zmiana wprowadzona przez autora artykułu

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]