O nas

Szkołę tworzy ponad 220-osobowa społeczność nauczycieli oraz uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez własnej woli, na skutek wywózek na Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.

Szczególny nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania, by uczniowie bez trudu zdali polską maturę i dostali się na studia w Polsce. Równie ważne jest odbudowanie ich więzi z Ojczyzną, dlatego obok intensywnej nauki języka polskiego, młodzież zgłębia wiedzę z zakresu historii i kultury Polski.

Działalność szkoły opiera się na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Na dzielenie się nimi poszukujemy wciąż nowych formuł odpowiadających specyfice naszego liceum i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości szczególnie wschodniej części Europy. Nasze dążenia wymagają mocnych fundamentów i autorytetów, dlatego towarzyszą nam nauczanie błogosławionego Jana Pawła II i przykłady postaw wielkich polskich patriotów, którzy w różnych okresach historii naszego kraju pozostawili ślad swojego męstwa i odwagi.

Nasza szkoła to wielokulturowa społeczność. Łączą nas nie tylko wspólne zajęcia edukacyjne i wychowawcze, ale bogata codzienność stawiająca przed nami wciąż nowe wyzwania. Młodzież ze Wschodu zamieszkuje w szkolnym Internacie, gdzie ma zapewnioną całodobowa opiekę, wsparcie psychologa, pomoc w nauce. Jej wyżywienie w internacie częściowo dofinansowuje Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP

Liceum funkcjonuje na prawach szkoły publicznej, dzięki temu otrzymuje subwencję oświatową na kształcenie uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu pokrywa Państwo Polskie. Resztę kosztów związanych z utrzymaniem i wyżywieniem uczniów ze Wschodu, a także koszty zajęcia dodatkowe umożliwiające realizację pasji i rozwijanie talentów, finansowane są ze środków przekazywanych na konto Fundacji „Dla Polonii” przez sponsorów oraz prywatnych Darczyńców.

Oczekujemy na pomoc wszystkich życzliwych przyjaciół, którzy czują i rozumieją potrzebę pomocy Polakom na Wschodzie. Indywidualni darczyńcy i sponsorzy mogą stworzyć szansę dobrej edukacji tym młodym Polakom i w ten sposób konkretnie pomóc też ich rodzinom i polskiej społeczności na Wschodzie. Jak pomóc naszej młodzieży ze Wschodu można dowiedzieć się na stronie Akcji Witajcie w Domu.

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]