Misja Liceum Polonijnego

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki, szkoła o charakterze polonijnym specjalizuje się w kształceniu młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. Dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu liceum stwarza bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy, przygotowania się do egzaminów maturalnych i podjęcia studiów na wybranych przez uczniów kierunkach renomowanych polskich uczelni. Procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu towarzyszą zajęcia i spotkania mające na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań naszej młodzieży. Społeczność uczniów i nauczycieli łączy system wartości chrześcijańskich, duch patriotyzmu i wzajemne poszanowanie godności człowieka. Przy szkole funkcjonuje internat, który zapewnia uczniom całodzienną opiekę i pozostaje w stałej współpracy z liceum. By zapewnić młodzieży wsparcie materialne i umożliwić trzyletni pobyt w szkole, organ prowadzący troszczy się o zapewnienie różnych programów stypendialnych mających na celu między innymi promowanie wysokich wyników w nauce. Od roku 2003 do szkoły uczęszczają uczniowie polskiego pochodzenia z 12 krajów Europy i Azji: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, Armenii, Mołdawii i Polski.

Misja liceum polonijnego zakłada również integrację z polską młodzieżą i reintegrację ze społeczeństwem zgodnie z aktualnymi priorytetami MSZ. Szkoła zachowując charakter polonijny, pielęgnuje bogactwo wielokulturowości i akcentuje międzynarodowy charakter szkoły. W tej atmosferze bardzo dobrze odnajduje się polska młodzież z Warszawy i innych miast. Uczniowie ze Wschodu i młodzież lokalna wzbogacają się nawzajem swoją kulturą, wspólnie rozwijają swoje talenty, zwiększając przy tym motywację do nauki. Społeczność szkolną spaja szczególna troska o dziedzictwo kulturowe Polski.

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]