Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

 na rok szkolny 2021/2022

do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium Św. St. Kostki

Rozpoczęliśmy nabór do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie (Liceum Polonijne) na rok szkolny 2021/2022.

W roku szkolnym 2021/2022 Liceum przyjmuje uczniów:

 • do 4-letniego Liceum do klasy 1 po 8 klasie z zagranicy na 4 lata kształcenia
 • do 4-letniego Liceum do klasy 1 po 8 klasie z Polski na 4 lata kształcenia
 • do 4-letniego Liceum po 9 klasie z zagranicy do klasy 2 (klasa 10) na 3 lata kształcenia.

Do Liceum z Internatem przyjmujemy młodzież z zagranicy odznaczającą się dobrymi wynikami w nauce, wzorową postawą, potwierdzoną opinią polonijnej organizacji, szkoły lub parafii.

Do Liceum bez Internatu przyjmujemy młodzież z Polski i z zagranicy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Profile – rozszerzenia, które można wybrać w naszym liceum

W zależności od liczby uczniów zgłaszających się (rozszerzenie jest tworzone dla grupy
6-osobowej i więcej):

* biologia-chemia

* matematyka-fizyka (możliwe dodatkowe zajęcia z informatyki dla zaawansowanych)

* matematyka-geografia

* geografia-wiedza o społeczeństwie

* historia-wiedza o społeczeństwie

* geografia-język rosyjski

Dodatkowo:

 • język polski 10h/tygodniowo
 • język angielski rozszerzony na różnych poziomach
 • drugi język do wyboru: j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski.

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania:

 • koło artystyczne, malarskie, dziennikarskie, samoobrona, zespół muzyczny, chór, koło jazdy konnej i inne.
 • koła naukowe:

– koło matematyczne wyrównawcze

– koło matematyczne dla uczniów zdolnych

– koło chemiczne, biologiczne, historyczne – według potrzeb.

Dokumenty rekrutacyjne wymagane do Liceum Ogólnokształcącego

 • kwestionariusz kandydata (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceum www.liceumpolonijne.edu.pl);
 • opinia szkoły, organizacji polonijnej lub parafii, które polecają kandydata
  (z danymi kontaktowymi organizacji polecającej lub parafii, dla osób bez polskiego obywatelstwa)
 • dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – ksero Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie, ksero pierwszej strony paszportu zagranicznego;
 • kandydaci bez polskiego pochodzenia mogą być przyjęci na specjalnych uzgodnionych warunkach;
 • 2 zdjęcia kandydata;
 • oceny z I semestru (bieżącego i świadectwo z poprzedniej klasy) – tłumaczone
  i poświadczone notarialnie.
 • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceum www.liceumpolonijne.edu.pl);
 • podanie kandydata o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceum www.liceumpolonijne.edu.pl);
 • życiorys napisany przez kandydata;
 • odpis aktu chrztu lub oświadczenie rodziców, że dziecko nie jest ochrzczone;
 • odpis aktu urodzenia (ksero); oryginał do wglądu, jeśli kandydat zostanie przyjęty;
 • w przypadku kandydatów ze Wschodu, których rodzice pozostają poza granicami Polski, zgoda rodziców na pobyt dziecka w Polsce (do pobrania
  w sekretariacie lub ze strony liceum) – poświadczona notarialnie.

Dodatkowo dla kandydatów wnioskujących o przyjęcie do Internatu:

 • podanie o przyjęcie do Internatu (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceumpolonijne.edu.pl);
 • zaświadczenie medyczne o stanie zdrowia kandydata – poświadczone notarialnie;
 • karta szczepień kandydata – poświadczona notarialnie;
 • wypis ze szpitala jeśli w ostatnim roku kandydat był w szpitalu;
 • karta zdrowia (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceumpolonijne.edu.pl);
 • oświadczenie medyczne (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceumpolonijne.edu.pl) – poświadczone notarialnie;
 • zgoda na samodzielne poruszanie się (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceumpolonijne.edu.pl).

Terminy

Kandydatów do Liceum z Internatem prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do 30 kwietnia 2021 r.

Liczba miejsc w Internacie jest ograniczona.

Dokumenty przesłane po 30 kwietnia br. z prośbą o internat będą rozpatrywane, jeśli będą wolne miejsca w Internacie.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub w formie elektronicznej (zeskanowane) na e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

Do 21 maja włącznie zostaną wysłane mailem informacje dla kandydatów o wynikach rekrutacji.

Znajomość języka polskiego dla kandydatów z zagranicy nie jest kryterium wymaganym do przyjęcia do szkoły. Decyduje konkurs świadectw, wzorowe zachowanie, a także chęć do nauki w naszej Szkole.

Warunki odpłatności dla kandydatów przyjętych do Liceum z Internatem:

Kandydatów zza wschodniej granicy z polskimi korzeniami przyjętych do Liceum z Internatem obowiązuje odpłatność:

850,00 zł miesięcznie (w tym ubezpieczenie zdrowotne i opłata za środki sanitarne) przez 10 miesięcy.

Kandydatów zza wschodniej granicy  bez polskich korzeni  przyjętych do Liceum
z Internatem obowiązuje odpłatność:

1050,00 zł miesięcznie (w tym ubezpieczenie zdrowotne i opłata za środki sanitarne) przez 10 miesięcy.

W przypadku przyjętego do szkoły rodzeństwa za drugie dziecko obowiązuje opłata 75% należnej kwoty, za trzecie 50% kwoty. Kolejne dzieci uczą się bezpłatnie.

Dotyczy to też rodzeństwa uczącego się w całym cyklu edukacyjnym tj. w Szkole Podstawowej i w Liceum.

Ponadto kandydatów przyjętych do Liceum obowiązuje też jednorazowa bezzwrotna wpłata, którą należy uregulować do 6 września 2021 r.

 • 40,00 zł ubezpieczenie NNW
 • 500,00 zł strój szkolny
 • 150,00 zł podręczniki do wspólnego użytku, jeśli kandydat zamieszkiwać będzie
  w Internacie.

WAŻNE: Wszystkich kandydatów ze Wschodu obowiązuje też jednorazowa wpłata wpisowa 250,00 zł bezzwrotna.

Wpisowe powinno być wpłacone w Sekretariacie Szkoły lub na konto: Fundacji „Dla Polonii”, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, SWIFT (BIC): PKOPPLPW IBAN: PL 71 1240 6175 1111 0010 7131 5703 z dopiskiem: wpisowe (imię i nazwisko kandydata)
w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o przyjęciu do Szkoły.

Wpisowe jest gwarancją zarezerwowania miejsca w Szkole lub w Szkole z Internatem.

Warunki odpłatności dla kandydatów przyjętych do Liceum bez Internatu:

 • dla wszystkich kandydatów pochodzących zza wschodniej granicy
  640,00 zł miesięcznie (w tym środki sanitarne) – opłata przez 10 miesięcy

oraz jednorazowa wpłata wpisowa – 250,00 zł – bezzwrotna

 • dla pozostałych kandydatów 990,00 zł miesięcznie (w tym środki sanitarne)
  – opłata przez 10 miesięcy

oraz jednorazowa wpłata wpisowa – 500,00 zł – bezzwrotna

 

Uczniowie przechodzący ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej Kolegium Św. Stanisława Kostki do Liceum Niepublicznego Kolegium Św. Stanisława Kostki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Obowiązuje jednorazowa wpłata:

 • 40,00 zł ubezpieczenie NNW
 • 500,00 zł strój szkolny

Kontakt w sprawie rekrutacji

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt:

Ewa Petrykiewicz

Dyrektor Liceum

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]