Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

na rok szkolny 2019/2020 do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium Św. St. Kostki

Rozpoczęliśmy nabór do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium
Św. Stanisława Kostki w Warszawie na rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 Liceum przyjmuje uczniów:

 • do 3-letniego Liceum po 9 klasie z zagranicy lub po ukończonym gimnazjum w Polsce,
 • do 4-letniego Liceum po 8 klasie z zagranicy lub po ukończonej 8 klasie Szkoły Podstawowej w Polsce.

Do Liceum z Internatem przyjmujemy młodzież z zagranicy odznaczającą się dobrymi wynikami w nauce, wzorową postawą, potwierdzoną opinią polonijnej organizacji, szkoły lub parafii.

Do Liceum bez Internatu przyjmujemy młodzież z Polski i z zagranicy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Profile – rozszerzenia (uczniowie wybierają pod koniec pierwszej klasy)

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Kolegium Św. Stanisława Kostki

W zależności od liczby uczniów zgłaszających się:

* biologia-chemia

* matematyka-fizyka

*matematyka-informatyka

* matematyka-geografia

* geografia-wiedza o społeczeństwie

* historia-wiedza o społeczeństwie

Dodatkowo:

 • język angielski rozszerzony na różnych poziomach
 • drugi język do wyboru: j.francuski,j. niemiecki, j. rosyjski.

 

Dokumenty rekrutacyjne wymagane do Liceum Ogólnokształcącego

 • kwestionariusz kandydata (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceum www.liceumpolonijne.edu.pl);
 • opinia szkoły, organizacji polonijnejlub parafii, które polecają kandydata
  (z danymi kontaktowymi organizacji polecającej lub parafii)
 • dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa –ksero Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie, ksero pierwszej strony paszportu zagranicznego;
 • kandydaci bez polskiego pochodzenia mogą być przyjęci na specjalnych uzgodnionych warunkach;
 • 2 zdjęcia kandydata;
 • oceny z I semestru (bieżącego i świadectwo z poprzedniej klasy);
 • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceum www.liceumpolonijne.edu.pl);
 • podanie kandydata o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie lub ze strony liceum www.liceumpolonijne.edu.pl);
 • życiorys napisany przez kandydata;
 • odpis aktu chrztu lub oświadczenie rodziców, że dziecko nie jest ochrzczone;
 • odpis aktu urodzenia (ksero); oryginał do wglądu, jeśli kandydat zostanie przyjęty;
 • w przypadku kandydatów ze Wschodu, których rodzice pozostają poza granicami Polski, zgoda rodziców na pobyt dziecka w Polsce (do pobrania
  w sekretariacie lub ze strony liceum) – poświadczona notarialnie.

Dodatkowo dla kandydatów wnioskujących o przyjęcie do Internatu:

 • zaświadczenie medyczne o stanie zdrowia kandydata – poświadczone notarialnie;
 • karta szczepień kandydata – poświadczona notarialnie;
 • wypis ze szpitala jeśli w ostatnim roku kandydat był w szpitalu.

 

Terminy

Kandydatów do Liceum z Internatem prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do 15 maja  2019 r. Termin został przesunięty ze względu na początkowe nieścisłości z adresem mailowym dedykowanym rekrutacji.

Liczba miejsc w Internacie jest ograniczona.

Dokumenty przesłane po 30 kwietnia br. będą rozpatrywane, jeśli będą wolne miejsca
w Internacie lub w Szkole.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub w formie elektronicznej (zeskanowane) na e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

Do 20 maja włącznie zostaną wysłane mailem informacje dla kandydatów o wynikach rekrutacji.

Znajomość języka polskiego dla kandydatów z zagranicy nie jest kryterium wymaganym do przyjęcia do szkoły. Decyduje konkurs świadectw, wzorowe zachowanie, a także chęć do nauki w naszej Szkole.

 

Warunki odpłatności dla kandydatów

Kandydatów  ze Wschodu z polskimi korzeniami przyjętych do Liceum z Internatem obowiązuje odpłatność:

650,00 zł miesięcznie + 60,00 zł ubezpieczenie zdrowotne miesięcznie

Przez 10 miesięcy. Pozostałą kwotę 1000,00 zł dopłaca Fundacja „Dla Polonii”.

 

Kandydatów ze Wschodu  bez polskich korzeni  przyjętych do Liceum z Internatem obowiązuje odpłatność:

950,00 zł + 50,00 zł ubezpieczenie zdrowotne miesięcznie(przez 10 miesięcy).

 W przypadku przyjętego do szkoły rodzeństwa za drugie dziecko obowiązuje opłata 75% należnej kwoty, za trzecie 50% kwoty. Kolejne dzieci uczą się bezpłatnie.

Dotyczy to też rodzeństwa uczącego się w całym cyklu edukacyjnym tj. w Szkole Podstawowej i w Liceum.

Ponadto kandydatów przyjętych do Liceumobowiązuje też jednorazowa bezzwrotna wpłata, którą należy uregulować uregulować do 5 września 2019 r.

 • 40,00 zł ubezpieczenie NNW
 • 260,00 zł strój szkolny
 • 150,00 zł podręczniki do wspólnego użytku, jeśli kandydat zamieszkiwać będzie
  w Internacie.
 

WAŻNE: Wszystkich kandydatów ze Wschodu obowiązuje też jednorazowa wpłata wpisowa 250,00 zł bezzwrotna.

Wpisowe powinno być wpłacone w Sekretariacie Szkoły lub na konto: Fundacji „Dla Polonii”, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, SWIFT (BIC): PKOPPLPW IBAN: PL 71 1240 6175 1111 0010 7131 5703z dopiskiem: wpisowe (imię i nazwisko kandydata)
w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o przyjęciu do Szkoły.

Wpisowe jest gwarancją zarezerwowania miejsca w Szkole lub w Szkole z Internatem.

Warunki odpłatności dla kandydatów przyjętych do Liceum bez Internatu:

 • dla wszystkich kandydatów pochodzących z krajów ze Wschodu
  500,00 zł miesięcznie(przez 10 miesięcy)

oraz jednorazowa wpłata wpisowa – 250,00 zł – bezzwrotna

 • dla pozostałych kandydatów – 950,00 zł miesięcznie(przez 10 miesięcy)

oraz jednorazowa wpłata wpisowa – 500,00 zł – bezzwrotna

 

Uczniowie przechodzący ze Szkoły Podstawowej, (Gimnazjum) Kolegium Św. Stanisława Kostki do Liceum Kolegium Św. Stanisława Kostki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Ponadto obowiązuje też jednorazowa wpłata:

 • 40,00 zł ubezpieczenie NNW
 • 260,00 zł strój szkolny

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt:

Szanowni Państwo,

do 12 marca br. widniał powyżej błędny adres mailowy. Osoby, które miały problem z wysłaniem dokumentów, inną korespondencją lub wysłały wiadomość na błędny adres, prosimy o ponowny kontakt mailowy. Za utrudnienia przepraszamy.

Ewa Petrykiewicz

Dyrektor Liceum

 

Do pobrania:

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]