Uczniowie z zagranicy

ZASADY REKRUTACJI

Rozpoczęliśmy proces naboru do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Kolegium św. Stanisława Kostki KSW w Warszawie na rok szkolny 2018/2019. Nauka w naszym liceum trwa 3 lata i kończy się zdaniem egzaminu maturalnego.

Zapraszamy zdolnych uczniów pochodzenia polskiego, którzy chcieliby kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Polsce.

Przyjmujemy młodzież odznaczającą się dobrymi wynikami w nauce, jak też wzorową postawą, potwierdzoną opinią polonijnej organizacji i/lub proboszcza parafii na Wschodzie.

Wymagane dokumenty

Dla przeprowadzenia naboru niezbędne jest dostarczenie do sekretariatu liceum następujących dokumentów kandydata na ucznia:

 • kwestionariusz kandydata (do pobrania w sekretariacie lub poniżej ze strony liceum);
 • oceny z I semestru (a po zakończeniu roku szkolnego świadectwo z tłumaczeniem na język polski);
 • opinia organizacji polonijnej lub parafii ze Wschodu, która poleca kandydata (z danymi organizacji polecającej lub parafii: nazwa, adres, e-mail, telefon);
 • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły i do internatu (do pobrania poniżej ze strony liceum);
 • podanie kandydata o przyjęcie do szkoły i do internatu (do pobrania poniżej ze strony liceum);
 • życiorys napisany przez kandydata;
 • 2 zdjęcia kandydata;
 • ksero pierwszej strony paszportu zagranicznego;
 • ksero Karty Polaka lub innego dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym – o ile uczeń zostanie przyjęty do szkoły – muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Terminy

Prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia 31 maja 2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres szkoły lub w formie elektronicznej na e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com

Etapy rekrutacji

Po otrzymaniu zgłoszeń od kandydatów Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów oraz przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych do rozpoczęcia nauki w Liceum Polonijnym.

Na tym etapie Komisja rekrutacyjna może poprosić kandydata lub jego rodziców o dodatkową rozmowę (telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype).

Po zakończeniu procesu rekrutacji kandydaci otrzymają zawiadomienie o przyjęciu do liceum wraz z informacją o terminie rozpoczęcia roku szkolnego.

Znajomość języka polskiego nie jest jedynym kryterium decydującym o przyjęciu do szkoły. Osoby, które słabo znają język polski, ale wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem, a także wykazują chęć do nauki – mogą również rozpocząć kształcenie w naszej szkole.

Warunki nauki i odpłatność

Przyjętym uczniom zapewniamy nieodpłatną naukę w naszym liceum, zajęcia dodatkowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie. Bezpłatna nauka to forma stypendium rzeczowego dla uczniów ze Wschodu, których kształcenie w Liceum Polonijnym wspiera Fundacja “Dla Polonii”.

Uwaga: wkrótce opublikujemy wysokość opłat obowiązujących w nowym roku szkolnym 2018/2019. Poniżej są podane opłaty w bieżącym roku szkolnym.

Uczniów obowiązuje wpłata na fundusz szkolny, która w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie 650 złotych miesięcznie. Fundusz szkolny to dopłata do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i utrzymania w bursie przyszkolnej, a także koszty miesięcznego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązuje też jednorazowa wpłata:

 • 32 złotych za ubezpieczenie NNW,
 • 210 złotych za strój szkolny,
 • 45 złotych krawat/krawatka
 • 120 złotych za podręczniki wspólnego użytku.

Kontakt w sprawie rekrutacji

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt:

Ewa Petrykiewicz
Dyrektor Liceum

 

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]