Polska – kraj w kształcie serca

Lis 25, 2011 Wpis dodany przez:     Kategoria: Archiwum, No_on_front_page

25 listopada 2011 roku o godzinie 16:30 w auli przy Szkole, w Parafii św. Anny w Wilanowie, przy ulicy Kolegiackiej 1, miał miejsce kameralny wieczór poetycko-muzyczny z cyklu „Kraj w kształcie serca”. Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli między innymi: pan poseł Artur Górski, pan Artur Kozłowski – dyrektor Biura Polonijnego, pani Maria Pawłow – naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Wilanów, przedstawiciele Fundacji Banku Zachodniego WBK: pani prezes Eliza Dzwonkiewicz i pan Piotr Trąbiński oraz pan Piotr Górajec z działu edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz wielu innych Przyjaciół Liceum.

Część artystyczną przygotowali uczniowie naszego Liceum polonijnego – młodzież polska pochodząca ze Wschodu, których nadzorowała pani Anna Pragłowska. Spektakl pod tytułem „Dlaczego kocham Polskę?” był wzruszającym przeżyciem, odwołującym się do uczuć patriotycznych. Po występie przedstawiciele młodzieży zaprezentowali kraje, w których się urodzili, swoje polskie korzenie, a czasem historię rodzin, zmuszonych do opuszczenia Ojczyzny i przesiedlenia się. Po wypowiedziach nastąpiło uroczyste wręczenie podziękowań szczególnie zasłużonym Przyjaciołom i Dobroczyńcom Szkoły. Szczególne podziękowania wraz z pamiątkami wykonanymi przez uczniów wręczone zostały panu dyrektorowi Arturowi Kozłowskiemu i na jego ręce dla Biura Polonijnego oraz Prezydium Senatu i Kancelarii Senatu RP za wspieranie od kilku lat kształcenia polskiej młodzieży ze Wschodu w naszym Liceum; a także na ręce pani prezes Elizy Dzwonkiewicz dla Fundacji Banku Zachodniego WBK za darowiznę na remont internatu. Młodzież też podziękowała gościowi honorowemu – panu posłowi Arturowi Górskiemu za stałą przyjaźń i współpracę na rzecz szkoły.

Na zakończenie odbył się koncert na fortepian i skrzypce oraz solowy występ na gitarę. Koncerty, z dedykacją dla Przyjaciół i Dobroczyńców Szkoły, wykonali profesjonalni artyści – profesorowie naszej szkoły muzycznej.

J.M.

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]