Dziś 8. rocznica śmierci Błogosławionego Jana Pawła II

Kwi 2, 2013 Wpis dodany przez:     Kategoria: Aktualności, Archiwum, Bez kategorii

Dziś wspominamy dzień, kiedy odszedł od nas Wielki Polak, Wielki Papież. Warto przytaczać w tym dniu szczególnie Jego słowa.

Jan Paweł II prosił nas Polaków, byśmy pamiętali o naszych Rodakach na Wschodzie. Przypominał też o konieczności zachowania własnej tożsamości, czemu służy pamięć historyczna. Winniśmy więc także pamięć naszym Rodakom, którzy w różnych okresach w XX wieku cierpieli na Wschodzie pod sowiecką władzą różne szykany i prześladowania. Przyszło im znosić łagry, zsyłkę za męstwo i odwagę przyznawania się do polskości i wiary, a w ostateczności – ponieść śmierć. Ci, którzy pozostali na przedwojennych polskich ziemiach,  na Ukrainie i Białorusi, płacili swoją cenę, by zachować polskie tradycje, język i wiarę. Dziś nowe karty historii pozwalają ich wnukom i prawnukom przyjeżdżać do Polski w poszukiwaniu więzi i nadziei na nowe życie.

Pamiętając o testamencie Ojca Świętego, o jego trosce o Polaków na Wschodzie, Fundacja „Dla Polonii” chce wspierać naszych Rodaków na Wschodzie. Kierunki tego wsparcia wyznaczają cele i zadania zawarte w Statucie Fundacji. Dziś Fundacja wspiera uczniów polskiego pochodzenia uczących się w Liceum Polonijnym: Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym Kolegium św. St. Kostki w Warszawie: www.liceumpolonijne.edu.pl. Fundacja podjęła akcję mecenatu szkolnego, która ma pomóc Liceum w realizacji jego misji – kształcenia młodych Polaków z różnych krajów na Wschodzie.

www.witajciewdomu.pl

Szkoła Podstawowa Zaprasza

Możesz nas wesprzeć!

Facebook

]