O nas

Szkołę tworzy ponad 150-osobowa społeczność nauczycieli oraz uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez własnej woli, na skutek wywózek na Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.

Szczególny nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania, by uczniowie bez trudu zdali polską maturę i dostali się na studia w Polsce. Równie ważne jest odbudowanie ich więzi z Ojczyzną, dlatego obok intensywnej nauki języka polskiego, młodzież zgłębia wiedzę z zakresu historii i kultury Polski.

Działalność szkoły opiera się na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Na dzielenie się nimi poszukujemy wciąż nowych formuł odpowiadających specyfice naszego liceum i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości szczególnie wschodniej części Europy. Nasze dążenia wymagają mocnych fundamentów i autorytetów, dlatego towarzyszą nam nauczanie błogosławionego Jana Pawła II i przykłady postaw wielkich polskich patriotów, którzy w różnych okresach historii naszego kraju pozostawili ślad swojego męstwa i odwagi.

Nasza szkoła to wielokulturowa społeczność. Łączą nas nie tylko wspólne zajęcia edukacyjne i wychowawcze, ale bogata codzienność stawiająca przed nami wciąż nowe wyzwania. Młodzież ze Wschodu zamieszkuje w szkolnym Internacie, gdzie ma zapewnioną całodobowa opiekę, wsparcie psychologa, pomoc w nauce. Ich wyżywienie w internacie częściowo dofinansowuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”.

Liceum funkcjonuje na prawach szkoły publicznej, dzięki temu otrzymuje subwencję oświatową na kształcenie uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu pokrywa Państwo Polskie. Resztę kosztów związanych z utrzymaniem i wyżywieniem uczniów ze Wschodu, a także koszty zajęcia dodatkowe umożliwiające realizację pasji i rozwijanie talentów, finansowane są ze środków przekazywanych na konto Fundacji „Dla Polonii” przez sponsorów oraz prywatnych Darczyńców.

Oczekujemy na pomoc wszystkich życzliwych przyjaciół, którzy czują i rozumieją potrzebę pomocy Polakom na Wschodzie. Indywidualni darczyńcy i sponsorzy mogą stworzyć szansę dobrej edukacji tym młodym Polakom i w ten sposób konkretnie pomóc też ich rodzinom i polskiej społeczności na Wschodzie. Jak pomóc naszej młodzieży ze Wschodu można dowiedzieć się na stronie Akcji Witajcie w Domu.

Wspieraj nas

Witajcie

Fundacja „Dla Polonii”

Fundacji